Anita Zieme

Anita Zieme


Anita är konstnärinnan och matkreatören, som har en näst intill magisk förmåga att väva ihop historian med nuet och framtiden på ett intressant, nyskapande och genuint sätt. Gammal kunskap och visdom, om bland annat sambandet mellan kropp och själ, välbefinnande och hälsa, samt ett liv och leverne i balans, levereras på ett sätt, som inte bara är djupt berörande och vackert, utan också talar till dagens tidspressade, socialt nätverkande och visionärt framtidsinriktade människa. 

Hemsida: Hemsida
Anitas kök: Anitas kök
Facebook, gruppen Ogräsmat: Facebook
Twitter: Twitter 


Se vykorten